اداره کل تجهيزات پزشکی - مواد اولیه آرایشی بهداشتی - بورس خرید و فروش ...

اندازه گیری دانسیته نمونه های سنگین پتروشیمی را بهبود، تسریع و آسان می کند.TIG می تواند برای جوشکاری مس، تیتانیوم، حتی دو فلز غیر مشابه مورد استفاده قرار گیرد مفید است (به عنوان مثال منحنی های s، یا جوشکاری روی چیزهای گرد) بعضی از مواد در آلودگی حساسیت بیشتری دارند,